Bengkel Ngarang Sunda
HÉGARMANAH

Taya gerét tonggérét
Patémbalan, atawa tunda talatah
Lembur mingkin halimunan
Ngalelebkeun simpé

Enya, kapan dina samporét
Ngeukeuhan potrét jeung kotrét
Ngan salira
Kulawas ngaanggangan kalangkang

Wangunsari, Februari 2011


SIMPANGAN

Antara beureum lampu setopan
Jeung héjo lamuk lamunan
Teu kapaliré nu lumenggang
Muru anggang


SAGIRIMISAN

Basa hujan rerencepan
Patémbalan lir gamelan
Ari daun calipruk
Masih nyalangkrung. Sumegruk

Teu ieuh reureuh
Maheut-maheutkeun deudeuh
Najan liliuh soca
Anteng dirurub impian

Wangunsari, 2011
0 Responses

Posting Komentar